โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภา ทิพย์ทอง (จุ๊บแจง)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : ไกรชรินวิชญ์
อีเมล์ : jirapatiptong714@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภาวรินท์ สุภายะ (แคท)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : ไกรชรินวิชญ์6464
อีเมล์ : catzii2547@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดา มโหฬาร (อิน)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : ไกรชรินวิชญ์ 64
อีเมล์ : prinyapat.pt@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงพล อุตดิต (เจ๋ง)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : ไกรชรินวิชญ์ 64
อีเมล์ : wm.amii24@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปณิตา เทพสุภา (วิว)
ปีที่จบ : 63   รุ่น : 63
อีเมล์ : panitatapsupa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา ตาต๊ะ (ป๋องแป้ง)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 64
อีเมล์ : ponshita9@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเนตรอัปสร แสงทอง (ไอซ์)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : ไกรชรินวิชญ์ 64
อีเมล์ : natapsorn224@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ณิชา อรินทร์ทอน (เบียร์)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : ไม่มี
อีเมล์ : yootaponnichabeer1234@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย อัครพล สมณะ (ริว)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น :
อีเมล์ : riwza30@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พัสดี ดีแย้ม (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัตนพร ธรรมยศ (ตาบู)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น :
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บุญยวีร์ ปันถี (นุ่น)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น :
อีเมล์ : Nunnabarbiech@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม