โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
30 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
นักเรียนสวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มงานวิชาการ
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
นักเรียนสวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มงานวิชาการ
23 พ.ค. 64 สอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564
สอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
นักเรียนสวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มงานวิชาการ
22 พ.ค. 64 สอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564
สอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นักเรียนสวมชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม กลุ่มงานวิชาการ