โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1052500524
รหัส Smis 8 หลัก :
  52022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  500524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกาะคาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokhawittayakom@gmail.com
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเกาะคา
ตำบล :
  เกาะคา
อำเภอ :
  เกาะคา
จังหวัด :
  ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ :
  52130
โทรศัพท์ :
  054281382
โทรสาร :
  054281381
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  kokhawittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะคา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:19:17 น.)
แผนที่พิกัดโรงเรียน
5
 
 
 
 

+
-
MeasureRangeClear
สถานที่จราจรดาวเทียมFullscreen
1000 km
Longdo Map
 
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
 
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile
Map tile