โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

ฟังเพลง  คลิกที่นี่
เนื้อร้องเพลงมาร์ช
ประจำโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม (ก.ว.)

เกาะคาวิทยาคม  น่าชมสง่างาม
สมกับนามวิทยาคม 
มัธยมศึกษาหาใครเทียมทัน
เกาะคาเรานั้นกระเดื่องชื่อลือเกียรติไกล
การศึกษากีฬาเราสามารถ 
มารยาทอบรมบ่มนิสัย
พุทธิจริยะพลานามัย
ระเบียบวินัยเกาะคาไม่น้อยหน้าใคร
** เกาะคาลือชาก้อง
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องเทิดเอาไว้
เกียรติคุณเกาะคาจะลือชาไกล
เพื่อส่งเสริมให้เกาะคาสถาพร
เกาะคาจงดำรงสืบไป
ชั่วฟ้าดินไม่สลายม้วยมรณ์
เกียรติคุณเกาะคาลือชาขจร
เป็นอนุสรณ์คู่นครลำปางเอย (ซ้ำ) **