โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข้อมูลผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 460.3 KB