โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.53 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.77 KB