โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.82 KB
Adobe Acrobat Document พรบ คุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.66 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB