โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 785.52 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545.2 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.08 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 561.94 KB