โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายตามงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 771 KB