โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document รายงานการจัดจ้างรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.52 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการจัดซื้อรายเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.19 KB