โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document ภาระงานข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.17 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 447.54 KB