โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.74 KB