โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 495.88 KB