โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.5 KB