โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
E-Service

Adobe Acrobat Document E-Service   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 394.15 KB