โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเลือกชุมนุม ภาคเรียที่ 2/2565
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา
ลงทะเบียนวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ห้องเรียนอาชีพ)
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.6/1
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.5/2
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.5/1
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.4/2
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.4/1
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.3
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.2
ตารางสอบปลายภาค ชั้นม.1
แบบบันทึกข้อความขออนุมัติการให้ผลการเรียน 0 ,ร, มส, มผ
แจ้งรายชื่อนักเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แบบสำรวจการเก็บคะแนนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2565
ID PLAN (สำหรับครู)
ตารางสอน(สำหรับครู) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน(สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตารางเรียน 1/2564
รับสมัครนักเรียนม.1,ม.4 (รอบเพิ่มเติม)
กำหนดการ เปิดภาคเรียน 1/2564
กำหนดการรับหนังสือเรียนและรับเงินเรียนฟรี
ประกาศรายชื่อผู้สมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564