โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดรายงานการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand
ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดรายงานการสอนในรูปแบบ Online และ  On Hand  ได้แล้วที่  : https://drive.google.com/drive/folders/1j42U41qjmfRR1ieaKasqaBLeLywuyqN9?usp=sharing

หากไฟล์มีปัญหาให้ดาวน์โหลดฟอนต์แล้วติดตั้งในเครื่อง 
ดาวน์โหลดฟอนต์ : https://drive.google.com/drive/folders/1IuT3qPfUD5tsYc6a8vF20DitoZHXz4TO?usp=sharing


วิธีติดตั้งฟอนต์ : https://www.youtube.com/watch?v=TWoFX2h6k-I


โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,13:05   อ่าน 577 ครั้ง