โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 051/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนรู้ (วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันอาเซียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,14:41   อ่าน 464 ครั้ง