โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณีรัตน์ สิทธิกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววรวรรณ ขันปิงปุ๊ด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1