โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธรรมธัช ป๋าวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเอกพงษ์ ลาภโต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1