โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนชุมนุม
การลงทะเบียนวิชาลดเวลาเรียน(ม.ต้น)
ตารางเรียน (สำหรับนักเรียน)
แจ้งตารางสอนสำหรับครูผู้สอน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เรื่อง ระเบียบโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ว่าด้วยเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 048 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพื้นบ้านล้านนาสัญจร ปีการศึกษา 2566 29 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 046 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 25 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 044/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 25 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 034 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 22 พ.ค. 66
คำสั่้งที่ 043/2566 เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพ.ศ.2566 16 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 030/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 14 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 029/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2566 14 พ.ค. 66
คำสั่งที่ 028/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2566 14 พ.ค. 66
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม (ครูวิไลลักษณ์) 11 พ.ค. 66
พัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างกีฬาวอลเล่ย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 07 เม.ย. 66
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านพินอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 02 เม.ย. 66
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลำดับและอนุกร 30 มี.ค. 66
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Simple Tense ของนางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก 30 มี.ค. 66
การใช้สื่อการสอนการ์ดเกมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาประวัติศาสตร์สากล เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ 29 มี.ค. 66
ครูอนัญญา ริดเดิล วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว32202 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 27 มี.ค. 66
ครูบุศริน - เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Unplug Coding เพื่อพัฒนาทักษะการการ เขียนโปรแกรมคำสั่ง repeat ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 27 มี.ค. 66
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล