โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตอง รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ปีการศึกษา2565
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย แซ่ซง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2565,13:53  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง ชั้นม.4-ม.6 ปีการศึกษา2565
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย แซ่ซง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2565,13:48  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี ใจดี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,08:30  อ่าน 185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:39  อ่าน 245 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:38  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:36  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:34  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด-เบสโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ สุภายะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,15:44  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อนวัตกรรม Game Based Game Borad KOKHA Land
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศริน เหมทานนท์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:45  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางธัญลักษณ์ ปันใจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,13:57  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..