โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
1 หมู่ 5  ตำบลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
เบอร์โทรศัพท์ 054281382
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:39  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:38  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:36  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:34  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกรด-เบสโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ สุภายะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,15:44  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อนวัตกรรม Game Based Game Borad KOKHA Land
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุศริน เหมทานนท์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,23:45  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางธัญลักษณ์ ปันใจ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,13:57  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีผลงานดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย แซ่ซง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,23:33  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรได้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,15:31  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง
ชื่ออาจารย์ : นางวราภรณ์ สุภายะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,15:07  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..